پلن‌های عضویت

پایه

رایگان

 • دوره ها شامل: 1
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک

اقتصادی

 • هر ماه
 • دوره ها شامل: 3
 • قیمت عضویت 15.00 دلار در هر ماه است. بعد از پرداخت اولیه ، 100 پرداخت اول شما 10.00 دلار هزینه خواهد داشت.
 • بهینه
 • رکورد آموخته شده
 • دوره انفرادی

حرفه ای

 • دوره ها شامل: 5
 • بهترین انتخاب
 • رکورد یادگیرنده
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره ها